HEM

Säkringar

Säkringar en liten guide

 
 

 

 

 

Säkringar används för att förhindra överbelastning och överhettning i elektriska anläggningar, exempelvis vid en kortslutning. Utan säkringar kan överhettning och till och med brand uppstå i elektronisk utrustning.

Det finns många olika typer av säkringar. Gemensamt för många av dessa är att de är utrustade med en tunn tråd som smälter om strömstyrkan är större än vad anläggningen är avsedd för. Ju tjockare tråd, desto mer strömstyrka (ampere) tål den.

 

I anläggningar med lägre strömstyrka och svagare spänningar använder man ofta glasrörssäkringar. Dessa är de vanligast förekommande säkringarna i elektronisk apparatur och består av en metalltråd som löper genom en tunn cylinderformad glaskropp med förnicklade ändhylsor.

 

Keramiska säkringar - Gängsäkringar

Gängsäkringar (även kallad diazedsäkringar) har smältproppar av porslin och används i hushållsnätet. Dessa sitter i bostadens gruppcentral (proppskåp) och benämns i dagligt tal som proppar.
Maxströmmen på säkringar i en gruppcentral är vanligtvis 6-16 ampere.

 

Knivsäkringar

Knivsäkringar används i industrin och i anläggningar med högre strömstyrkor, upp till 800 ampere. Det är en typ av smältsäkring som enbart får bytas av utbildad personal, utrustade med typgodkända verktyg.

 

Bilsäkringar

Bil och fordonssäkringar är säkringar som skyddar bilens elektroniska utrustning. Tråden i bilsäkringar är inte alltid inkapslad utan löper relativt ofta parallellt med säkringens platta eller porslinscylinder.
Bilsäkringar är ofta utrustade med färgglada plast eller porslinshöljen.

 

Agu-säkringar

En agu-säkring är en mindre glasrörssäkring, med förnicklade eller guldpläterade ändhylsor. Dessa används ofta för att skydda elektroniska anläggningar i bilar.

 

Anl-säkring

Även denna typ används ofta i bilar. Anl-säkringen en plattformad säkring som ofta har guldpläterade och gripklo-liknande ändar.

 

Automatsäkringar

Automatsäkringar (kallas även för dvärgbrytare) har en så kallad vippknapp på höljet, vilken kan liknas vid en strömbrytare. Om strömmen bryts, kan man fälla upp denna för att slå på strömmen igen. Denna typ av säkring har blivit väldig populär, bland annat pga av det enkla handhavandet.

 

Tröga säkringar

Tröga säkringar (benämns som C) används i elektroniska apparater som använder mycket ström då de slås på. Exempelvis bildskärmar, mikrovågsugnar och elmotorer. Extra tröga säkringar (benämns som D) används nästan uteslutande i industrin.